Otwórz player w nowym oknie

Barbara Socha: Chcemy tworzyć modę na rodzinę

Barbara Socha: Chcemy tworzyć modę na rodzinę

„Jestem mamą kilkorga dzieci. Słyszę o różnych problemach, których u mnie nie ma. Kontaktów międzyludzkich jest u nas bardzo dużo. Podczas pandemii moje dzieci mają ciągle kontakt rówieśniczy ze swoim rodzeństwem” – powiedziała w Poranka "Siódma9" wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha.

Pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej podkreśliła, że podczas planowania rodziny ogromną rolę odgrywa czynnik kulturowy. „Chcemy tworzyć modę na rodzinę. Chcemy odczarować większe rodziny, które świetnie sobie radzą. Widać to w czasach pandemii” - powiedziała.

Jednym z elementów wsparcia rodzin jest program „Po prostu rodzina”. W ostatnich dniach zostały opublikowane wyniki ostatniego etapu konkursu dla organizacji pozarządowych, które zajmują się szeroko pojętą działalnością prorodzinną. „Wspieramy szczególnie te organizacje, które przygotowują projekty innowacyjne, skierowane do rodzin, młodych ludzi, tych, którzy dopiero myślą o założeniu rodziny. W priorytetach mówimy o projektach, które są skierowane na wspieranie małżeństw, które są nakierowane na wspieranie młodych ludzi do zakładania rodziny. Nieodkładania decyzji o macierzyństwie, ojcostwie i tworzeniu przyjaznego środowiska dla rodzin wielodzietnych. To jest najważniejsza sprawa. Bardzo się cieszę z tego konkursu bo zainteresowanie nim przeszło nasze oczekiwania” - poinformowała Barbara Socha.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z urzędami wojewódzkimi wsparło dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Zostały zakupione komputery i oprogramowanie do nauczania zdalnego i sprzęt audiowizualny. „Doposażyliśmy dzieci we wszelki potrzebny sprzęt mając na uwadze, że może przyjść jesienna fala epidemii. Ponad 36 tysięcy komputerów trafiło do dzieci. Ten problem został rozwiązany. Szkoły również otrzymały sprzęt. To one wiedzą najlepiej, które dzieci mają problem z łącznością, ze sprzętem, z uczestniczeniem w lekcjach zdalnych” - oceniła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA