Otwórz player w nowym oknie

Krzysztof Woś o problemie suszy i zagrożeniu powodziowym

Krzysztof Woś o problemie suszy i zagrożeniu powodziowym

„Cały czas żyjemy z dwoma zagrożeniami. Nawet jeśli gdzieś zmagamy się ze skutkami powodzi, to w tym samym czasie są obszary w kraju, które zmagają się ze skutkami suszy” – powiedział w Poranku „Siódma9” Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

„Susza jest procesem długotrwałym. Brak opadów powoduje, że zaczyna obniżać się poziom wód powierzchniowych i gruntowych. Ma to bardzo negatywne skutki dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Podejmowane są różne działania mające na celu minimalizowanie tego zjawiska, np. jest to spowalnianie odpływu wody. Zaczynamy od mikroretencji, a kończymy na budowie dużych zbiorników retencyjnych” – kontynuował Gość Poranka „Siódma9”.

Rozmówca Janusza Zalewskiego mówił też o problemie powodzi.

„Staramy się oddzielać powódź od ludzi poprzez budowę odpowiednich urządzeń hydro-technicznych mających na celu osłonę. Staramy się też zabezpieczyć samych ludzi poprzez odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego, tak aby odsuwać ich od zagrożenia. Trzecie działanie wiąże się z lepszą organizacją służb w coraz lepszym informowaniu społeczeństwa w celu minimalizowania zagrożenia” – mówił przedstawiciel Wód Polskich.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA