Otwórz player w nowym oknie

Tomasz Stefanek: Instytut Pileckiego staje się archiwalnym hubem dla świata

Tomasz Stefanek: Instytut Pileckiego staje się archiwalnym hubem dla świata

„Chcemy stać się archiwalnym hubem, miejscem które gromadzi całość dokumentacji potrzebnej do badań nad II wojną światową i polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Chcemy umożliwić polskim badaczom, historykom dostęp co całości materiału źródłowego, który jest potrzebny do takich badań. Dotychczas nie było takiej możliwości” – powiedział w Poranku „Siódma9” Tomasz Stefanek z Instytutu Pileckiego. W rozmowie z Januszem Zalewskim opowiadał o akcji „Archiwum Aktywacja”.

„Archiwum «Aktywacja» to konferencja on-line, która odbywa się 12 i 13 stycznia. Inauguruje ona cyfrowe Archiwum Instytutu Pileckiego. To ważny moment i efekt rozbudowanego programu archiwalnego, który prowadzimy w Instytucie od wielu miesięcy. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasze archiwa staną się centrum wiedzy i głównym ośrodkiem badań nad II wojną światową” – mówił Tomasz Stefanek.

„Dzięki partnerstwom z wieloma instytucjami – zarówno w Polsce, ale przede wszystkim za granicą – wprowadzamy kopie cyfrowe dokumentów z takich miejsc jak np. Niemieckie Archiwum Federalne Bundesarchiv, United Nations Archives czy National Archives z Wielkiej Brytanii. Będziemy pierwszym archiwum w Polsce, które będzie udostępniało dokumenty dotyczące niemieckiej okupacji w naszym kraju. Dzięki podpisaniu umowy z Organizacją Narodów Zjednoczonych możemy udostępniać dokumenty Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych” – kontynuował Gość Poranka „Siódma9” dodając, że Polska będzie jednym z trzech państw na świecie, w którym dostępne będą wspomniane dokumenty ONZ.

Rozmówca Janusza Zalewskiego mówił o innych celach Instytutu.

„Wprowadzając archiwalia z całego świata chcemy stać się archiwalnym hubem, miejscem które gromadzi całość dokumentacji potrzebnej do badań nad II wojną światową i polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Chcemy umożliwić polskim badaczom, historykom dostęp co całości materiału źródłowego, który jest potrzebny do takich badań. Dotychczas nie było takiej możliwości” – powiedział przedstawiciel Instytutu Pileckiego, który dodał również, że kolejnym celem omawianych działań jest zachęcenie badaczy zagranicznych do zainteresowania polskimi archiwami.

Pod koniec rozmowy Tomasz Stefanek przedstawiał proces tworzenia całego projektu.

„W świecie, w którym dominuje wizja «open access», wizja wolnego dostępu do dóbr kultury, należy pamiętać, że archiwa dotyczące II wojny światowej nie są rzeczą w pełni otwartą i dostępną. (...) [Uzyskanie dostępu do archiwów] wymaga determinacji i rozmów na najwyższym szczeblu (pomoc MKiDN oraz minister Gawin). Po wielu wysiłkach okazuje się, że podpisanie porozumień i digitalizacja dokumentów na skalę masową jest możliwe. To duże przedsięwzięcie, także pod względem logistycznym. Ogromną rolę odegrał tu m.in. oddział IP w Berlinie z Hanną Radziejowską na czele” – mówił Gość Poranka „Siódma9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA