Otwórz player w nowym oknie

Marcin Grudzień o przemocy wobec mężczyzn

Marcin Grudzień o przemocy wobec mężczyzn

„Przemoc kojarzy nam się zazwyczaj z przemocą fizyczną. W stosunku do mężczyzn częściej występują formy przemocy psychicznej/emocjonalnej, czasem także formy przemocy seksualnej czy ekonomicznej” – powiedział w Poranku „Siódma9” Marcin Grudzień, psychoterapeuta z Ośrodka Psychoterapii i Wsparcia dla Rodzin „Plaster Miodu”.

„Każda ze wspomnianych czterech form jest przemocą według Światowej Organizacji Zdrowia i trudno mówić o tym, że przemoc fizyczna jest dotkliwsza od przemocy emocjonalnej czy ekonomicznej. Każda z nich jest istotna” – dodał Gość Poranka „Siódma9”.

„Najczęstszą formą przemocy emocjonalnej wobec mężczyzn jest alienacja rodzicielska, utrudnianie kontaktów z dziećmi. Mimo, że dany mężczyzna posiada pełnię praw rodzicielskich, nie może wykonywać swojej roli ojcowskiej. Podany przykład dotyczy sytuacji, w której rodzice/partnerzy rozstają się i nie ma już między nimi relacji. Natomiast w sytuacji, kiedy ludzie pozostają ze sobą w związku to mogą występować różne formy przemocy psychicznej (wyzywania, krytykowanie, negowanie działań)” – mówił Marcin Grudzień.

„Obsesyjna kontrola, podsłuchiwanie rozmów to także przemoc psychiczna” – dodał.

Rozmówca Anny Czytowskiej mówił, że problem przemocy wobec mężczyzn nie jest tematem bardzo dobrze zbadanym.

„(...)Mężczyźni bardzo rzadko decydują się na zgłaszanie przemocy wobec siebie, stąd właściwie problem jest niezbadany. Jest wiele sytuacji, gdy mężczyzna wstydzi się zgłosić sprawę, obawia się niezrozumienia, nie ma wsparcia ze strony swojego najbliższego otoczenia (...) Istnieje też stereotyp silnego mężczyzny, który w związku z tym nie może być ofiarą przemocy. Instytucje w kraju funkcjonują trochę w oparciu o ten stereotyp. (...) Mężczyzna, który ma 1,8 m. wzrostu może być ofiarą przemocy kobiety, która ma 1,65 m.” – podsumował Gość Poranka „Siódma9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA