Otwórz player w nowym oknie

Ks. dr Piotr Studnicki: Kościół buduje system pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym

Ks. dr Piotr Studnicki: Kościół buduje system pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym

„Kościół buduje system ochrony osób małoletnich, system pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. W budowanie tego systemu są zaangażowane struktury lokalne” – powiedział w Poranku „Siódma9” ks. dr Piotr Studnicki. W rozmowie z Michałem Kłosowskim opowiadał o ustaleniach konferencji poświęconej systemowi ochrony osób pokrzywdzonych przez pedofilów.

„Kościół buduje system ochrony osób małoletnich, system pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. W budowanie tego systemu są zaangażowane struktury lokalne. Każda diecezja ma mianowanego delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, duszpasterza do spraw pomocy duchowej, osobę odpowiedzialną za prewencję, ale także kuratorów – os. duchowne, które są odpowiedzialne za pracę ze sprawcami. Osoba oskarżona, osoba, wobec której toczy się postępowanie musi być odsunięta od pracy duszpasterskiej, ale trzeba też ustalić co może/czego nie może robić w swojej działalności” – powiedział kierownik Ochrony KEP.

„System wspiera struktury lokalne: Centrum Ochrony Dziecka, Biura Delegata Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, Fundację św. Józefa” – dodał.

„Wciąż nie do końca wiemy z jaką skalą się mierzymy. Badania, których wyniki zostały opublikowane na początku 2019 roku mówią o tym, że mamy do czynienia z 382 zgłoszeniami przypadków wykorzystania seksualnego w latach 1990-2018. 198 przypadków dotyczyło osób poniżej 15 roku życia (czyny pedofilne), a 184 przypadki dotyczyły osób pomiędzy 15 a 18 rokiem życia” – mówił ks. Studnicki.

„Nie posiadamy danych z ostatnich dwóch lat, ale Episkopat pod koniec 2020 roku podjął decyzję o kontynuowaniu tych badań. Zostały one zlecone Instytutowi Statystyki Kościoła Katolickiego. Pracujemy nad stworzeniem ankiety, która zostanie rozesłana do wszystkich diecezji, zgromadzeń zakonnych po to, żeby wspólnie poznać skalę ostatnich dwóch lat. Z rozmów z delegatami wiemy, że możemy mówić o fali ujawnień” – kontynuował. Zdaniem Gościa Poranka „Siódma9” na wspomnianą falę ujawnień duży wpływ miały działania papieża Franciszka, ale także czynniki zewnętrzne.

„Filmy braci Sekielskich «przeorały» opinię publiczną, ukształtowały debatę w kraju i u wielu osób pokrzywdzonych doprowadziły do tego, że ci ludzie przyszli i zdecydowali się zgłosić krzywdę” – stwierdził rozmówca Michała Kłosowskiego.

W porannej rozmowie pojawił się też wątek pomocy jaką oferuje Kościół osobom pokrzywdzonym.

„Fundacja św. Józefa pomaga indywidualnym osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, natomiast nie jest to jej pierwszorzędnym zadaniem. Fundacja nie wyręcza diecezji, zgromadzeń, przełożonych tych instytucji w udzieleniu pomocy psychologicznej (np. pokrycie kosztów terapii)” – podkreślał Gość Poranka „Siódma9”.

„Z naszych szacunków wynika, że jest kilkadziesiąt osób, które przyjęły zaproponowaną formę pomocy. Diecezje i zgromadzenia powinny w momencie zgłoszenia zaproponować pomoc, ale bierzemy pod uwagę to, że osoba skrzywdzona nie będzie chciała przyjąć takiej formy pomocy, należy to uszanować. Propozycja pomocy powinna paść, powinna szanować wolność osoby, ale może być zwyczajnie odrzucona, zawieszona” – mówił.

Więcej informacji dla osób pokrzywdzonych w Kościele i poza Nim można znaleźć na stronie https://zgloskrzywde.pl/

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA