Otwórz player w nowym oknie

Ks. Stanisław Adamiak: C. S Lewis opiera swoją twórczość na Ewangelii

Ks. Stanisław Adamiak: C. S Lewis opiera swoją twórczość na Ewangelii

„Odniesienia do wiary chrześcijańskiej w twórczości Lewisa są przedstawione wprost. Nie ukrywa, że opiera się na wierze w Jezusa. Jego twórczość można uznać za swoistą alegorię Ewangelii” - powiedział w Poranku „Siódma9” ks. Stanisław Adamiak („Stacja7”).

Rozmowa dotyczyła odniesień do chrześcijaństwa w twórczości C.S. Lewisa.

„Lewis z osoby, która utraciła swoją wiarę, powrócił do niej dzięki lekturom, ale także dzięki poznaniu kilku osób, które były wierzącymi chrześcijanami. Wśród tych osób znajdował się J.R.R. Tolkien. Lewis wrócił do wiary ze swojego dzieciństwa czyli anglikanizmu, natomiast Tolkien był wyznania rzymskokatolickiego” – mówił Gość Poranka.

„Lewis pisał i publikował bardzo dużo, a zwłaszcza po swoim nawróceniu zaczął wydawać teksty apologetyczne, teksty o wierze. Charakteryzują się one entuzjazmem konwertyty, neofity. Na początku wszystko było dla niego proste, a trudności zbywał. Później się to zmieniło, ale widać takie podejście w „Narnii”. Jeśli myślimy o twórczości Lewisa jako alegorii Ewangelii to w dużej mierze myślimy o pierwszym tomie tych opowieści, gdzie wyraźnie widać podobieństwo” - tłumaczył kapłan.

„W kolejnych częściach podobieństwo nie jest już tak wyraźne, jednak w ostatnich częściach można zaobserwować podobieństwo do Księgi Rodzaju, a ostatnia bitwa jest przepisaniem Apokalipsy. Można to zrozumieć bez czytania Biblii, jednak ułatwia ona zrozumienie opowieści. Środkowe części nie mają jasnych odniesień do Pisma Świętego, można je znaleźć tylko epizodycznie” - przedstawiał rozmówca Anny Czytowskiej.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA