Otwórz player w nowym oknie

Jakub Wiech: Unia Europejska szykuje nam ekologiczną rewolucję

Jakub Wiech: Unia Europejska szykuje nam ekologiczną rewolucję

„Unia Europejska szykuje nam rewolucję. W ciągu następnych 14 lat nie będzie można rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Ma to pomóc Unii w dojściu do celu, którym jest redukcja emisji do roku 2030, które mają wynieść 55% mniej, w porównaniu do roku 1990. Mają też prowadzić do neutralności klimatycznej w roku 2050. Te ambitne zamiary mają być realizowane dzięki nowemu ustawodawstwu, a takich projektów ma być trzynaście” - powiedział w Poranku „Siódma9” redaktor Jakub Wiech („Energetyka24.com”).

„Zmiany zależą od efektu skali, czy nowe ustawy uda się rozciągnąć na całą Unię Europejską. Wiemy już, że ten wątek dotyczący samochodów wywołał spór wewnątrz Wspólnoty. Szczególnie między Niemcami, Francją a Komisją Europejską, gdyż w grę wchodzi zabezpieczenie interesów przemysłu motoryzacyjnego. Pakiet składa się z wielu rozwiązań, jednak te dotyczące samochodów są najbardziej widoczne dla przeciętnego obywatela. Zmiany, które UE chce wprowadzić są rewolucyjne i mogą zmienić strukturę gospodarczą UE. Wspólnota chce również wprowadzić cło węglowe, które ma wpływać na zakup węgla spoza Unii, ale i na wydobycie i wykorzystanie tego surowca na jej terytorium” - tłumaczył rozmówca Marcina Fijołka.

„Unia Europejska zdaje sobie sprawę, ze te regulacje uderzą w jej społeczeństwo. Będą one polegały na tym, że zostaną przerzucone koszty, głównie na ludzi najbiedniejszych. Wzrosną ceny emisji w sektorze ciepłowniczym. Zostaną nałożone również dodatkowe obciążenia fiskalne na transport lotniczy, co wpłynie na ceny biletów. Ta polityka jest eksperymentem na żywym organizmie” - mówił redaktor.

„To co się dzieje teraz w UE, w razie wyjścia z jej struktur, dotykałoby nas tak samo jak dotknie nas, gdy jesteśmy jej częścią. Bo cło węglowe nakładane na produkty spoza UE miałoby wpływ nas i odczuwalibyśmy wpływ tych rozwiązań. Polska musi zmieniać strukturę swojej gospodarki, bo nasza energetyka się starzeje. To co się dzieje na świecie staje się paradygmatem i zmienia się zachowanie całego globu. Do ograniczenia emisyjności będą dążyć takie mocarstwa, jak USA czy Chiny” - komentował Gość Poranka.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA