Otwórz player w nowym oknie

Jadwgia Emilewicz: Argumentacja TK wydaje się spójna i zasadna

Jadwgia Emilewicz: Argumentacja TK wydaje się spójna i zasadna

„Od kilku lat jesteśmy świadkami – patrząc na różne spory konstytucyjne w rożnych krajach UE – zabiegania jednego z organów europejskich, jakim jest TSUE, o rozszerzanie swoich kompetencji” – powiedziała w Poranku „Siódma9” Jadwiga Emiliewicz.

Rozmówczyni Marcina Fijołka mówiła o relacjach rządu polskiego z Unią Europejską.

„Mam nadzieję, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie wywoła konwulsji czy kontrowersji w Europie (z zastosowaniem reperkusji w postaci nieprzyznawaniu środków włącznie). Argumentacja TK wydaje się spójna i zasadna” – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

„Od kilku lat jesteśmy świadkami – patrząc na różne spory konstytucyjne w rożnych krajach UE – zabiegania jednego z organów europejskich, jakim jest TSUE, o rozszerzanie swoich kompetencji” – dodała.

„Nie jest to nic egzotycznego. Robi to Parlament Europejski, stara się to robić Komisja Europejska. Jest to nieuzasadnione, bo Unia Europejska w pewnych zakresach ma wyłączone kompetencje” – kontynuowała posłanka.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA