Otwórz player w nowym oknie

Tomasz Rzymkowski: Eurokraci byli przyzwyczajeni, że Polska karnie wykonuje wszelkie instrukcje

Tomasz Rzymkowski: Eurokraci byli przyzwyczajeni, że Polska karnie wykonuje wszelkie instrukcje

„To konsekwencja rządów PO-PSL i filozofii białej flagi. Wszyscy pamiętamy kryzys uchodźczy i to, że rząd Ewy Kopacz w ciemno wpisywał się w politykę narzuconą przez Niemcy. Eurokraci cały czas się z tym nie pogodzili. Byli przyzwyczajeni, że Polska karnie wykonuje w ciemno wszelkie instrukcje z Berlina, czy Brukseli” – mówił w Poranku „Siódma 9” Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki.

Rzymkowski odniósł się do wczorajszego orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

„Znam bardzo dobrze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czyli poprzedniczki instytucjonalnej TSUE i tam nigdy nie było spraw, które dotyczyły funkcjonowania organów administracji publicznej, które nie miały wpływu na funkcjonowanie wspólnoty europejskiej i swobód” - mówił.

Zdaniem wiceministra mamy do czynienia z próbą stworzenia precedensu, gdzie „TSUE staje się recenzentem i kreatorem ustrojów poszczególnych państw”.

„Kwestia dot. kompetencji SN jest wyłączną kwestią państwa polskiego, co jest podyktowane konstytucją i suwerennością. Moim zdaniem nie ma podstaw do takich orzeczeń” - ocenił.

„Mamy do czynienia z uruchomieniem procedury common law, czyli próbą wprowadzenia na kontynent zasady, która funkcjonuje w państwach anglosaskich dot. tego, że oprócz parlamentów, także wymiar sprawiedliwości kształtuje rzeczywistość prawną. Tego nie ma na kontynencie europejskim, to desant w zwyczaju prawnym” – powiedział Gość Poranka.

Według Rzymkowskiego, takie działania są podejmowane po to, by nie „zmieniając traktatów, bo eurokraci mają świadomość, że to proces niezwykle trudny, co pokazał bój o europejską konstytucję, wyinterpretowywać z bardzo ogólnych zasad funkcjonowania UE dalsze kompetencje organów instytucji unijnych”.

„To próba federalizowania UE tylnymi drzwiami i nadawania jej nowych kompetencji, jak choćby wpływanie na wymiar sprawiedliwości. Nie ma dwóch państw spośród 27, które mają identyczny wymiar sprawiedliwości. Każde państwa ma własne rozwiązania” - stwierdził.

„To nie jest nowy konflikt, ale ciągle ten sam. Wywołano go chęcią przystąpienia do federalizacji i próbą stworzenia organów drugiego stopnia ponad państwami narodowymi. To stoi w jaskrawej sprzeczności z konstytucjami państw członkowskich, gdzie zawsze prymat ma ustawa zasadnicza. Członkostwo UE i wszystko, co za tym idzie, są na równi z ustawodawstwem krajowym. To, co ma miejsce, to spór, w którym uczestnicy wiele państw” - powiedział.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

 

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA