Otwórz player w nowym oknie

Andrzej Kubisiak: Polska z kraju emigranckiego staje się imigranckim

Andrzej Kubisiak: Polska z kraju emigranckiego staje się imigranckim

„Po raz pierwszy imigranci wytransferowali znacznie większe kwoty z Polski, niż emigranci przelali do Polski. Te różnice pewnie zaczną się jeszcze pogłębiać. (...) To epokowa zmiana, ponieważ przez ostatnie 200 lat Polska była krajem emigranckim” – powiedział w Poranku „Siódma9” Andrzej Kubisiak (Polski Instytut Ekonomiczny).

„W okresie pandemicznym doszło do przecięcia dwóch ważnych wskaźników. Dane, które raportuje Narodowy Bank Polski dotyczą transferów finansowych. Chodzi o przekazy pieniężne wysyłane do kraju przez Polaków, którzy wyjechali na emigrację. W ostatnich latach te dane się wypłaszczyły i ustabilizowały. Jednocześnie mamy sytuację, w której mamy napływ imigrantów (od 2014 r. głównie z Ukrainy i Białorusi), i po raz pierwszy imigranci wytransferowali znacznie większe kwoty z Polski, niż emigranci przelali do Polski. Te różnice pewnie zaczną się jeszcze pogłębiać. Napływ imigrantów w czasie pandemii jeszcze przyśpieszył, coraz częściej są też zatrudniani legalnie. Widzimy, że wraz z napływem imigrantów te transfery istotnie rosną. To epokowa zmiana, ponieważ przez ostatnie 200 lat Polska była krajem emigranckim” – mówił rozmówca Karola Gaca.

„Polska jest krajem o ogromnych wyzwaniach demograficznych. Ludność naszego kraju maleje - i to ta w wieku produkcyjnym. To jedno z naszych największych wyzwań gospodarczych. Roczniki osób, które będą wchodziły na rynek pracy za 10-15 lat, już się urodziły. Wiemy, że są bardzo mało liczne, a pandemia ten problem jeszcze pogłębiła, bo wiemy, że urodzenia w ubiegłym roku były na rekordowo niskich poziomach. Jeśli chcemy utrzymywać konkurencyjność naszego rynku pracy to bez dopływu dodatkowych pracowników, bez dużych nakładów na automatyzację pracy, bez wykorzystywania sztucznej inteligencji i zwiększaniu aktywności zawodowej Polaków, nasz rynek pracy może sobie nie poradzić” – kontynuował Gość Poranka „Siódma9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA