Otwórz player w nowym oknie

Tomasz Terlikowski: Pandemia ujawniła nam skalę laicyzacji w Polsce

Tomasz Terlikowski: Pandemia ujawniła nam skalę laicyzacji w Polsce

„Myślę, że 1/3 dotychczas praktykujących nieregularnie przestała praktykować w ogóle. Po drugie, mocno ujawniła się utrata młodzieży. Trzeci element jest być może najbardziej spektakularny. Pewne dotychczasowe formy duszpasterstwa i ewangelizacji powoli zaczęły się rozpadać. One nadal istnieją, ale nie są już skuteczne (...)” – powiedział w Poranku „Siódma9” red. Tomasz Terlikowski.

Co o Kościele w Polsce powiedziała nam pandemia koronawirusa?

„Na pewno ujawniła się skala laicyzacji. Myślę, że 1/3 dotychczas praktykujących nieregularnie przestała w zasadzie praktykować w ogóle. Po drugie, mocno ujawniła się utrata młodzieży. Trzeci element jest być może najbardziej spektakularny. Pewne dotychczasowe formy duszpasterstwa i ewangelizacji powoli zaczęły się rozpadać. One nadal istnieją, ale nie są już skuteczne. Po czwarte, pandemia z bolesną dosłownością pokazała, jak bardzo anty-racjonalna i skierowana przeciwko nowoczesności (w każdym jej wymiarze) jest część polskich katolików. Te wspomniane cztery elementy widać bardzo wyraźnie i należy sobie uświadomić, że te problemy nie znikną z końcem pandemii” – powiedział Tomasz Terlikowski.

Pozostała część rozmowy dotyczyła ostatnio opublikowanego raportu komisji ds. pedofilii.

„Ważne, że ten dokument został opublikowany. Jestem wdzięczny komisji i jej prezesowi za to, co zrobili. Jednocześnie trzeba być świadomym, że jest to dopiero początek bardzo trudnej i długiej drogi” – mówił red. Terlikowski.

W kontekście walki z pedofilią zdaniem rozmówcy Michała Kłosowskiego powinna wzrosnąć wrażliwość rodziców na to, o czym mówi im ich dziecko.

„Ogromna rzesza ofiar w Polsce w ogóle nie próbuje walczyć - choćby dlatego, że w przypadku dzieci pierwszą granicą, która uniemożliwia walkę jest niewiara najbliższych,(…) Jeśli najbliższy nie wierzy dziecku, a ono samo jest zagubione i rozbite to nie będzie dalej próbować informować” – podkreślał Gość Poranka „Siódma9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA