Otwórz player w nowym oknie

Przemysław Barański: Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych narodów

Przemysław Barański: Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych narodów

„Nawiązując do zaktualizowanej Strategii Obrony Narodowej, piszemy o konieczności wprowadzenia systemu obrony powszechnej. Jest to system, który akcentuje aktywny udział obywateli. Taka forma organizacji obrony państwa jest szczególnie skuteczna w społeczeństwie posiadającym wysoki stopień świadomości obronnej” – powiedział w Poranku „Siódma9” Przemysław Barański z Fundacji Republikańskiej.

Ostatnia rozmowa wtorkowego Poranka dotyczyła raportu Fundacji Republikańskiej pt. "Obywatel w systemie bezpieczeństwa narodowego".

„W świetle obowiązujących przepisów obowiązek obrony państwa spoczywa na wszystkich obywatelach. Jest to nie tylko obowiązek sil zbrojnych, ale nas wszystkich - mówi o tym Konstytucja RP” – podkreślał Gość Poranka „Siódma9”.

„W świetle istniejących zagrożeń, wszyscy powinniśmy być świadomi tego obowiązku” – dodawał rozmówca red. Zalewskiego zaznaczając, że punktem wyjścia do raportu jest bezpieczeństwo w naszej części Europy.

„W naszym raporcie próbujemy przedstawić, jak powinna wyglądać polska odpowiedź na zagrożenia. Są to takie rzeczy jak: zwiększanie wydatków na wojsko, wzmacnianie więzów sojuszniczych, modernizacja techniczna sił zbrojnych, zwiększanie liczebności wojska, tworzenie wojsk obrony terytorialnej czy wojsk obrony cyberprzestrzeni. (…) W związku ze skalą zagrożeń wydaje się, że są to działania niewystarczające. Posiadamy nieadekwatny potencjał militarny, a nasze siły zbrojne nie są wystarczająco duże w odniesieniu do terytorium Polski i w kontekście sił i możliwości ewentualnego przeciwnika . Nawiązując do zaktualizowanej strategii obrony narodowej, piszemy o konieczności wprowadzenia systemu obrony powszechnej. Jest to system, który akcentuje aktywny udział obywateli. Taka forma organizacji obrony państwa jest szczególnie skuteczna w społeczeństwie posiadającym wysoki stopień świadomości obronnej.

„W raporcie przedstawiamy też problematykę dostępu do broni, właśnie w odniesieniu do pojawiających się zagrożeń. (…) Polacy należą do jednego z najbardziej rozbrojonych narodów” – mówił Gość Poranka „Siódma9”.

Dalsza część rozmowy była kontynuacją wątku o posiadaniu broni.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA