Otwórz player w nowym oknie

O. Roman Bielecki OP o październikowym wydaniu miesięcznika „W drodze”

O. Roman Bielecki OP o październikowym wydaniu miesięcznika „W drodze”

„Cała ta sytuacja z Pawłem M. dotknęła też innych braci. Również jesteśmy ofiarami przez niedomówienia i brak informacji. O tym także mówi raport Tomasza Terlikowskiego” – mówił w Poranku „Siódma9” o. Roman Bielecki OP, redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”.

O. Bielecki mówił, że tematem głównym października numeru „W Drodze” jest sprawa dominikanina Pawła M. i raportu komisji pod przewodnictwem Tomasza Terlikowskiego.

„Przeżyłem wstrząs. Przystępowałem do zakonu rok po tych wszystkich wydarzeniach, to bycie Dominikaninem trzeba na nowo sobie zdefiniować. Tego właśnie dotyczy ta rozmowa. Wywiady w tym wydaniu przeprowadzone były z obecnym prowincjałem Pawłem Kozackim, który był twarzą organizowania komisji, ale również z poprzednim prowincjałem - o. Krzysztofem Popławskim. Obaj obejmują swoim działaniem ostatnie 16 lat. Jest to jedyna taka rozmowa w polskich mediach. Wywiad przeprowadzony jest w duchu tego, czego nie ma w raporcie. Pewne pytania rodzą się po lekturze tego dokumentu i właśnie goście są o to pytani. Jest to długa rozmowa, panuje w niej atmosfera szczerości” - mówił rozmówca Marcina Fijołka.

„Część miesięcznika dotyczy „piekielnych kaznodziei”. Jeśli przejrzymy media, to bardzo dużą popularnością cieszą się kazania , które straszą i pokazują zło wszędzie. Jakby nic innego się nie liczyło, tylko wyszukiwanie diabła. Pod tym względem komisja mówi o tym, że warto zwrócić na to uwagę i nawet kształcić nowych księży, by inaczej układali proporcje. Albo mówimy o Dobrej Nowinie i o Chrystusie, albo o potępieniu wiecznym” - tłumaczył Gość Poranka.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA