Otwórz player w nowym oknie

Dr Dominika Rafalska: Nie ma powrotu do szkoły sprzed pandemii

Dr Dominika Rafalska: Nie ma powrotu do szkoły sprzed pandemii

„Pandemia odcisnęła bardzo głębokie piętno na szkole jako instytucji, ale także na tych wszystkich, którzy tę szkołę tworzą” – powiedziała w Poranku „Siódma9” dr Dominika Rafalska, sekretarz redakcji "Res Publica Nowa".

„Sytuacja związana z koronawirusem najboleśniej dotknęła dzieci. Szkoła to nie tylko instytucje, to nie tylko miejsce, w którym przyswajamy wiedzę. Szkoła to przede wszystkim miejsce, w którym dzieci spotykają się ze sobą, zawierają przyjaźnie, funkcjonują w grupie rówieśniczej, kształcą się i zdobywają wiedzę poprzez współpracę” – mówiła dr Rafalska.

„Pandemia unaoczniła nam również ogromną wagę roli społecznej szkoły, w której zdobywamy te wszystkie doświadczenia” – dodała.

„Z pewnością dzieci nie wracają do takiej samej szkoły, jak przed pandemią. Szkoła po prostu musi się zmienić – nie ma powrotu do szkoły sprzed pandemii. Pytanie, czy wracamy do szkoły lepszej i czy naszym celem powinno być reformowanie szkoły czy też próba stworzenia jej na nowo” – zastanawiała się rozmówczyni Marcina Fijołka.

„Musimy pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy beneficjentami systemu edukacji. Szkołę tworzymy my wszyscy. To od nas zależy, jaka ona będzie, czy będzie szkołą otwartą, empatyczną, dostrzegającą ucznia i jego potrzeby” – mówiła sekretarz redakcji Respublica Nova.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA