Otwórz player w nowym oknie

O. Wojciech Surówka OP: "Pogotowie teologiczne” to komentarz do Katechizmu Kościoła Katolickiego

O. Wojciech Surówka OP: "Pogotowie teologiczne” to komentarz do Katechizmu Kościoła Katolickiego

„Teologia jest przede wszystkim poszukiwaniem odpowiedzi na drogę człowieka do Pana Boga. Jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o zbawienie – co muszę robić, aby zostać zbawionym? Jezus nam wszystko mówi i Jego słowa – to, co nam pozostawił w Tradycji Kościoła - staramy się pokazać we współczesnym kontekście. Taka jest geneza tej książki” – powiedział w Poranku „Siódma9” o. Wojciech Surówka OP, autor książki „Pogotowie Teologiczne” (wyd. "W Drodze").

„Wspólnym mianownikiem jest szukanie odpowiedzi na trudne dylematy, które pojawiają się w myśleniu katolików we współczesnym świecie. Jest to książka, która powstała z realnych odpowiedzi na realne pytania” – mówił Gość Poranka „Siódma9”.

„Wierzymy, że w Objawieniu - czyli w Jezusie Chrystusie - Bóg dał nam odpowiedź na wszystkie nasze pytania. Czasem mogą być one niedopracowane, otwarte, niedookreślone do końca, natomiast wiemy, że w Jezusie Chrystusie mamy odpowiedź na wszystko. Na tym polega pełność Objawienia, którą Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie. Nic, co dotyczy zbawienia, nie zostało przed nami zakryte” – powiedział dominikanin.

„Teologia jest przede wszystkim poszukiwaniem odpowiedzi na drogę człowieka do Pana Boga, na pytanie o zbawienie – co muszę robić, aby zostać zbawionym. Jezus nam wszystko mówi i Jego słowa – to, co nam pozostawił w Tradycji Kościoła - staramy się pokazać we współczesnym kontekście. Taka jest geneza tej książki” – mówił autor.

„Aby zadawać dalsze pytania, należy solidnie poznać fundament. Ta książka ma na celu zapoznanie czytelników z fundamentami wiary katolickiej” – stwierdził rozmówca Marcina Fijołka.

„Jest to w jakimś sensie komentarz do Katechizmu Kościoła Katolickiego” – podsumował o. Surówka.

Poranek Rozgłośni katolickich „Siódma9” jest patronem medialnym książki.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA