Otwórz player w nowym oknie

Dr Szymon Kardaś: Zatrzymanie Nord Stream 2 jest raczej nierealne

Dr Szymon Kardaś: Zatrzymanie Nord Stream 2 jest raczej nierealne

„Już raczej nie zatrzyma się uruchomienia Nord Stream 2. Jeśli cała infrastruktura została zbudowana i znajduje się na Bałtyku, to żaden z interesariuszy, czyli Rosja, Niemcy i Austria nie zgodzą się i nie wycofają na tym etapie. Zatrzymanie tego projektu jest raczej nierealne” - powiedział w Poranku „Siódma9” dr Szymon Kardaś (Ośrodek Studiów Wschodnich).

Rozmowa Michała Kłosowskiego z dr. Szymonem Kardasiem dotyczyła wstrzymania certyfikacji Nord Stream 2.

„Niemiecki regulator wstrzymał certyfikację Nord Stream 2. Ta interpretacja jest motywowana prawnie. Mówimy o specyficznym niemieckim organie regulacyjnym, który jest odporny na impregnację polityczną. Wcześniej ten organ podął decyzje negatywną o wykluczeniu tego gazociągu spod prawa unijnego. Pomimo, że ten projekt rząd niemiecki popierał, to organ regulacyjny działający w granicach prawa, wydał decyzję niekorzystną dla tego projektu. Z wydanego komunikatu wynika konieczność dostosowania spółki Nord Stream 2 do niemieckiego prawa. Organ ocenia tę spółkę jako część prawa niemieckiego i musi się ona do regulacji wewnętrznych dopasować. Zrozumiałe jest szukanie dna politycznego, bo koincydencja czasowa jest zaskakująca. Łatwo jest doszukiwać się politycznych uzasadnień, ale organ dowiódł, że kieruje się tylko kryteriami prawnymi” - tłumaczył ekspert.

„Obecnie musi powstać spółka córka, która przejmie niemiecką część gazociągu, a mianowicie część znajdującą się na niemieckich wodach terytorialnych. Musi przejąć część aktywów po stronie całej spółki Nord Stream 2. Zależnie od tego jak szybko zostaną przeprowadzone działania biurokratyczne, to regulator wznowi certyfikacje projektu. Zakładając optymistyczny wariant, bez przyspieszenia działania regulatora, to Nord Stream 2 nie powinien ruszyć w tym sezonie grzewczym, a tego Rosjanie oczekiwali” - mówił Gość Poranka.

„Rosjanie wywiązują się ze wszystkich swoich umów długoterminowych, jednak nie korzystają z opcji sprzedaży dodatkowych wolumenów gazu, co sprawia, że sytuacja się nie stabilizuje. Są jednym z czynników utrzymujących kryzysową sytuację. Trwają w tej sytuacji, a jednocześnie zapewniają, że jeśli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, to zapewnione zostaną odpowiednie ilości gazu, by zakończyć trudną sytuację. Jeśli Rosjanie nie zmienią swojego postępowania może to być bardzo trudny sezon grzewczy” - komentował doktor.

„Już nie rozmawiamy o tym czy Nord Stream da się zablokować, bo już jest trochę za późno. Teraz walczymy o to, na ile cała inwestycja będzie rentowna dla tych, którzy są w nią zaangażowani. To ma implikacje dla całego regionu” - dodał rozmówca Michała Kłosowskiego.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA