Otwórz player w nowym oknie

Jan Maria Jackowski: Pośpiech nie sprzyjał Polskiemu Ładowi

Jan Maria Jackowski: Pośpiech nie sprzyjał Polskiemu Ładowi

„Na zły odbiór Polskiego Ładu wpłynęło ociąganie się z pracami nad tym pakietem zmian. Został on ogłoszony w maju 2021 roku, po czym nastąpiły długie debaty i deliberacje. Ostatecznie trafił do parlamentu bardzo późno. Na to nałożyła się inflacja, która bardzo dynamicznie przyspieszyła. Poza tym pojawiły się w tym dokumencie pośpiech, niechlujstwo i niedoróbki legislacyjne. Zwracaliśmy na to uwagę podczas prac senackich. Presja czasu okazała się niesprzyjająca dla jakości tego prawa. Ponadto na odbiór wpływała również konstrukcja tego projektu polegająca na przerzuceniu jego kosztu na osoby zamożniejsze, czyli bardzo wpływową grupę” - powiedział w Poranku „Siódma9” senator Jan Maria Jackowski (Prawo i Sprawiedliwość).

Rozmowa Anny Czytowskiej z senatorem Janem Marią Jackowskim dotyczyła Polskiego Ładu.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA