Otwórz player w nowym oknie

O. Tomasz Grabowski: O. Antonin-Dalmace Sertillanges OP był człowiekiem niesamowitej głębi

O. Tomasz Grabowski: O. Antonin-Dalmace Sertillanges OP był człowiekiem niesamowitej głębi

„Nie są to pobożne myśli, ckliwe i sentymentalne refleksje, ale jest to analiza Pisma Świętego oczami Jezusa. Jest to opis tego, jak Pan Jezus jako Mesjasz, Syn Boży, patrzy na Jerozolimę. Widzi w obrazie miasta wypełnienie proroctw, którym tak naprawdę jest On” - powiedział w Poranku „Siódma9” o. Tomasz Grabowski (Wydawnictwo „W drodze”).

Ostatnia rozmowa poniedziałkowego Poranka dotyczyła książki pt. "Co Jezus widział z krzyża", Antonina-Dalmace'a Sertillanges'a.

„Autor książki "Co Jezus widział z krzyża" jest wyjątkowy, jest nim ojciec Antonin-Dalmace Sertillanges, dominikanin żyjący w pierwszej połowie XX wieku. Był on człowiekiem niesamowitej głębi. Odwiedzając Jerozolimę stanął w miejscu, gdzie był wbity krzyż, tak aby widzieć miasto. Wtedy zaczął się zastanawiać nad tym, jak Jezus patrzył na Jerozolimę jako Mesjasz. Trudno jest tę książkę opisać, czy streścić. Przy tej książce doznałem olśnienia. Książka posiada opisy i zdjęcia Ziemi Świętej i tego jak się zmieniała Jerozolima. Dzięki temu może być też ona przewodnikiem dla osób, które tam się wybierają. Dzięki niej można dostrzec pewne miejsca i przygotować się do pielgrzymki” - tłumaczył duchowny.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA