Otwórz player w nowym oknie

Justyna Gotkowska: Nie mam wątpliwości, że Finlandia i Szwecja złożą wniosek o członkostwo w NATO

Justyna Gotkowska: Nie mam wątpliwości, że Finlandia i Szwecja złożą wniosek o członkostwo w NATO

„Jeśli Finlandia i Szwecja dołączą do NATO to zmieni się sytuacja państw basenu Morza Bałtyckiego. Ich obecność w sojuszu zmieni równowagę wojskową w regionie na korzyść NATO. Zwiększy obronę państw bałtyckich i północnych części Norwegii” - powiedziała w Poranku „Siódma9” Justyna Gotkowska (Ośrodek Studiów Wschodnich).

Rozmowa z Justyną Gotkowską dotyczyła możliwego dołączenia krajów skandynawskich do NATO.

„Nie mam wątpliwości, że Finlandia i Szwecja złożą wniosek o członkostwo w NATO. W Finlandii premier i prezydent mają ogłosić swoją chęć wstąpienia do sojuszu. Kraj ten znajduje się w procesie formalnego przygotowania się do złożenia wniosku. Ta decyzja już zapadła, ale formalnie muszą zostać podjęte pewne kroki. Jednym z nich jest opowiedzenie się za członkostwem przez prezydenta i panią premier. Następnie nastąpi głosowanie w fińskim parlamencie i w przyszłym tygodniu podejmą decyzję o oficjalnym zgłoszeniu wniosku o przyjęcie do NATO. W Szwecji taka decyzja również zapadła. W najbliższych dniach zapewne rząd wyda raport o zmianie polityki bezpieczeństwa i najpewniej stanie się to po 20 maja. Prawdopodobnie do końca tego miesiąca Szwecja opowie się za członkostwem w NATO. Wówczas oba państwa, zapewne razem, złożą formalne wnioski o przyjęcie do Sojuszu Północno-Atlantyckiego” - tłumaczył ekspert.

„Te decyzje zmieniają sytuację państw bałtyckich i pośrednio Polski. Kraje bałtycki będą bardziej bezpieczne, bo pomoc ze strony sojuszu przyjdzie nie tylko z Polski, ale również ze Szwecji i Finlandii. Operacje NATO będą szerzej prowadzone. Członkostwo krajów skandynawskich wzmocni w sojuszu głos państw sceptycznych wobec Rosji, takich które stawiają na zwiększenie możliwości obrony kolektywnej i obecności większej ilości sił na wschodniej flance” - mówiła rozmówczyni Michała Kłosowskiego.

„Ten fakt na pewno będzie wykorzystywany przez Rosję propagandowo. Rosja wiedziała wcześniej, że Finlandia i Szwecja ściśle z NATO współpracują i były nieformalnymi członkami sojuszu, ale jest to dla niej niekorzystny rozwój sytuacji. Rosja będzie musiała ze swojej perspektywy na wnioski Szwecji i Finlandii jakoś odpowiedzieć. Mogą to być działania hybrydowe przeciwko obu państwom, czy prowokacje militarne. Dlatego Wielka Brytania podpisała ze Szwecją i Finlandią polityczną deklarację, w której zobowiązuje się do wsparcia, pomocy wojskowej w wypadku działań militarnych przeciwko obu państwom. Jest to sygnał dla Rosji, że w czasie przejściowym między złożeniem wniosku, a decyzją o dołączeniu, te kraje mają wsparcie największych sojuszników” - komentował Gość Poranka.

Ostatnia część rozmowy dotyczyła polityki Niemiec wobec Ukrainy.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA