Otwórz player w nowym oknie

Marcin Romanowski: Przemoc jest konsekwencją kryzysu w rodzinie

Marcin Romanowski: Przemoc jest konsekwencją kryzysu w rodzinie

„Korelatami przemocy w rodzinie bardzo często są różnego rodzaju uzależnienia. Tam, gdzie pojawia się kryzys, uzależnienie, to pojawia się przemoc. Przemoc jest konsekwencją kryzysu w rodzinie” - powiedział w Poranku „Siódma9” wiceminister Marcin Romanowski (Ministerstwo Sprawiedliwości, Solidarna Polska).

Rozmowa z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim dotyczyła ustawy antyprzemocowej w Polsce.

„Patrząc na statystyki z ostatniego roku, to możemy zaobserwować pozytywny sygnał, że skala przemocy w rodzinie spada. Nie jest to konsekwencja pandemii, czy mniejszej wykrywalności, ale udaje nam się to bardzo negatywne zjawisko ograniczyć. Będzie zawsze istniało, tak jak istnieje przestępczość, ale ważne jest by stosować narzędzia, które przemoc domową zwalczają i mają charakter prewencyjny. Ważna jest też pomoc tym, którzy cierpią z powodu tej przemocy. Obszar prewencji jest fundamentalny, patrząc na działanie organów ścigania. Prawo też ma ten wymiar i działanie edukacyjne. W sposób wyraźny wskazujemy naganność pewnych zachowań. Nie tylko deklaratoryjnie, ale przez wprowadzanie konkretnych rozwiązań, które mają wymiar edukacyjny” - mówił polityk. 

„Wcześniej Policja niewiele mogła zrobić w czasie interwencji domowej. Po wejściu w życie ustawy antyprzemocowej, dysponuje narzędziem wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy i zakaz zbliżania się do niego. Wcześniej policja mogła zatrzymać sprawcę na 48 godzin, czy sąd mógł tymczasowo aresztować takiego człowieka, ale był to środek wyjątkowy i obowiązywał w czasie, gdy zaistniało bezpośrednie zagrożenie życia. To wszystko zmieniło się, gdy wprowadziliśmy narzędzie nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę, bardzo proste w swej konstrukcji. Interwencja Policji trwa kilkanaście minut i wszystko opiera się o kwestionariusz opracowany wspólnie z praktykami. Jeżeli pewne kryteria zostały spełnione i istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia, Policja ma obowiązek natychmiastowego wydalenia sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania” - tłumaczył rozmówca Michała Kłosowskiego. 

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA