Otwórz player w nowym oknie

Adam Nowak: Mówimy, że jesteśmy „rycerzami Floriana": nie walczymy z drugim człowiekiem, ale walczymy z żywiołem

Adam Nowak:  Mówimy, że jesteśmy „rycerzami Floriana": nie walczymy z drugim człowiekiem, ale walczymy z żywiołem

„My, w wewnętrznych żargonie, mówimy, że jesteśmy rycerzami Floriana: nie walczymy z drugim człowiekiem, ale walczymy z żywiołem” – podkreślał Adam Nowak, członek zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

„W kraju służbę w OSP społecznie pełni 700 000 członków, w tym 300 000 członków bierze bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 30 000 funkcjonariuszy PSP, czyli strażaków zawodowych” – podkreślał Nowak.

„Można powiedzieć, że OSP są formacją samorządową – armią samorządową, która wspiera wójta, burmistrza, prezydenta miasta w bieżących działaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, również częściowo ochrony ludności. Natomiast PSP jest tą służbą państwową podległą ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Pod względem udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jakość realizowanych działań przez ochotników i strażaków PSP nie jest w żaden sposób różna” – mówił gość Marcina Fijołka.

„Mamy 16 200 jednostek OSP w Polsce, dla porównania jest 505 jednostek PSP. (…) Dziś pożary stanowią 1/3 wszystkich działań, pozostałe 2/3 to działania przy usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń” – zauważył członek zarządu głównego Związku OSP.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA