Elżbieta Cherezińska „Sydonia”

Elżbieta Cherezińska „Sydonia”

„Historię Sydonii von Bork usłyszałam po raz pierwszy ponad 30 lat temu, więc to był szmat czasu. Czasami te opowieści, nawet najbardziej interesujące, nie wchodzą nam do pracy od razu, tylko muszą swoje odczekać. Tak było z Sydonią, czego nie żałuję, bo z całą...