Józef Augustyn SJ – „Intymna więź z Bogiem”

Józef Augustyn SJ – „Intymna więź z Bogiem”

„Świadomość grzechu jest początkiem nawrócenia. Jeżeli nie ma świadomości zła, to nie ma też potrzeby odwrócenia się od zła. Sytuacja w jakiej znalazł się Kościół, że ofiary przypominają grzechy konkretnych osób, które są przedstawicielami Kościoła, wymusza zmianę...