Lech Szabłowski – starosta Powiatu Łomżyńskiego

Lech Szabłowski – starosta Powiatu Łomżyńskiego

„Każdy z nas wie i jesteśmy o tym przekonani, że najlepszy system pieczy zastępczej to system w rodzinie. Ten instytucjonalny powinien być marginalizowany, u nas tak to wygląda. Mamy na dziś 30 rodzin zastępczych, z czego 7 zawodowych, przebywa w mich ponad 50-cioro...