Janusz Cieszyński – Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

Janusz Cieszyński – Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

“Jeżeli chcemy mieć cyfrową edukację i cyfrowe społeczeństwo, to bez sprzętu nie jest to możliwe. Czwarta klasa to moment, kiedy laptopy zaczynają się realnie przydawać w systemie edukacji. Wchodzą przedmioty, które w podstawie programowej mają wykorzystanie...