Jan Maria Jackowski – Senator RP

Jan Maria Jackowski – Senator RP

Gościem Poranka Siódma9 u Anny Czytowskiej był Jan Maria Jackowski, niezrzeszony Senator RP. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.