Sławomir Zatwardnicki – “Biblia „po katolicku””

Sławomir Zatwardnicki – “Biblia „po katolicku””

„Sola Scriptura czyli tylko Pismo to jedna z głównych zasad reformacji. Ma wyrażać przekonanie, że Biblia stanowi najwyższy autorytet we wszystkich sprawach – wiary, doktryny i życia Kościoła. Pismo ma pełnić funkcję krytyczną. Słowo Boże zostało utożsamione ze Słowem...