Katarzyna Zegadło-Gałecka o książce “Tunel 29”

Katarzyna Zegadło-Gałecka o książce “Tunel 29”

“Ten tunel powstał jako jedna z wielu dróg ucieczek, na które decydowali się nie tylko mieszkańcy Berlina Wchodniego, ale w ogóle Niemiec Wschodnich. Emigracja do RFN stawała się coraz większym problemem dla władz NRD, bo do 1961 roku przybrała niespotykane...